باربری - اتوبار با قیمت مناسب - تلفن1777- جابه جا بار

باربری جابه جا بار تهران، در زمینه حمل بار و بسته بندی اثاثیه منزل و بسته بندی و حمل لوازم اداری و شرکتی در تهران فعالیت دارد. تلفن باربری جابه جا بار1777بسته بندی - اسباب کشی - حمل بار و اثاثیه